ul. Smardzewska 18/61, 60-161 Poznań
04 1140 2004 0000 3902 7536 6942 mBank S.A.


Promocja na rok szkolny 2017/2018